Bygge av foderhäckar mm

Viltvårdande åtgärder

Torsdag 19/5 ska vi gemensamt bygga några foderhäckar och kråkfällor.
Plats: Trönö Norras slakteri       Tid: 18:00
Alla medlemmar är välkomna att delta!